För dig som letar efter spännande sommarnöje är skattjakt ett hett tips. Att helt enkelt ge sig med metalldetektor för att leta skatter. Kvarglömda skatter från forna tider eller värdefulla ting som begravts i mark och skog.

Frågan är dock vilka regler som faktiskt gäller för att gå med en metalldetektor? Får du ta hem objekt du hittar? Här får du svaren innan du beger dig ut på jakt!

Är det lagligt att leta skatter med metalldetektor?

Har du tillgång till någon form av apparat med elektronisk funktion för att söka efter objekt under markytan får du enligt lagen också använda den. Däremot behöver du ett särskilt tillstånd för att använda metalldetektor för privat bruk.

Riksantikvarieämbetets hemsida står det skrivet att du ”som privatperson kan få tillstånd inom väl avgränsade områden och under en begränsad tid.” Tillståndet ansöker du om hos Länsstyrelsen och du får då ange till vilket ändamål metalldetektorn ska användas. Det är däremot den svenska kulturmiljölagen som reglerar användningen av metalldetektorer.

Upphittade fornfynd

Om du beger dig ut med din metalldetektor en sommardag och plötsligt hittar ett fornfynd ska det anmälas till Länsstyrelsen. Du är skyldig att lämna in det till staten som sedan får ta beslut om de löser in fyndet eller inte. Det här brukar kallas för hembudsplikt och är alltså en del av kulturmiljölagen.

Väljer den svenska staten att inte lösa in fornfyndet kommer du att få det tillbaka i din ägo. Det är dock bra att ha i åtanke det faktum att det kulturhistoriska värdet ofta har ett större värde än det ekonomiska.