Ska du ut och semestra i Sverige i sommar är det läge att vara lite extra försiktig mot fästingar. Dessa små insekter finns i hela landet och sprider sjukdomar som TBE och Borrelia. Det luriga med dessa djur är att de är så små att de ibland är svåra att se på kroppen och kan därmed missas. Biter de sig fast finns det en risk att du kan drabbas av sjukdomarna.

Borrelia är en infektionssjukdom som kan ge flera infektioner i huden men även sätta sig på nervsystemet och du kan få svullnad och värk i leder. Denna sjukdom sprids av fästingar som biter sig fast på huden för att suga blod och för då över viruset på dig.

Fästingar i hela Sverige

fästingFästingar som bär på borrelia finns numera i hela landet. Efter en undersökning där 1420 fästingar från hela Sverige har analyserats visar det sig att en fjärdedel av dessa var smittade med borrelia.

”Fästingen kan bära på bakterien redan från födseln eller smittas av ett värddjur under en av sina måltider i livet.” säger GP.

Det är därför viktigt att du är försiktig om du är ute i naturen under semestern i sommarsverige. Fästingar trivs bra i högt gräs så har du till exempel varit ute och vandrat ska du alltid kolla igenom kroppen efter fästingar när du har kommit in.

Borrelia väntas öka

På grund av den milda vintern vi har haft i år väntas en kraftig ökning av fästingar och därmed en kraftig ökning av borrelia. Dessutom kommer fler att semestra hemma i Sverige på grund av det rådande Coronaläget vilket gör att fler smittas. Se till att skydda dig mot fästingar och borrelia när du är ute och semestrar.